Elektrorevize

Elektrorevize

kontrola, správa a evidence veškerých zařízení, které jakýmkoliv způsobem využívají elektrický proud, cílem elektrorevize je předejít hrozícím úrazům elektrickým proudem

Povinnosti zaměstnavatele vyplývají z platné legislativy ČR

 • pravidelná revize elektroinstalace, elektrospotřebičů, elektrorevize, hromosvodů se provádí ve lhůtách dle ČSN 33 1500, ČSN 33 20000-6a ČSN 33 1600 ed. 2

Účel revizí

 • ověřit stav elektrického zařízení: „neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata apod. elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny„
 • zjednodušeně lze říci, že se jedná o ochranu před úrazem elektrickým proudem a před nežádoucím iniciováním výbuchu

Nabízíme

 • revize veškerých elektrospotřebičů, které jsou napojovány pohyblivými elektro přívody k elektrickým rozvodům
 • revize elektrických spotřebičů a zařízení informační techniky (počítače, tiskárny, kopírky, monitory,reproduktory, faxy, servry, adaptery, kancelářská a výpočetní technika)
 • revize elektrických spotřebičů pro domácnost (chladničky, vařiče, kávovary, vysavače, topné panely, mixéry, mikrovlnné trouby, topinkovače apod.)
 • revize elektrických spotřebičů-spotřební elektroniky (radiopřijímače, magnetofony, audio systémy, televizní přijímače apod.)
 • revize elektrických a elektronických přístrojů (revidují se laboratorní přístroje, měřící přístroje, specializované přístroje)
 • revize elektro strojů, měření osvětlení, elektro nářadí (sloužící k vrtání, broušení, stříhání, bourání, letování apod.)

Objednávka
 1. Typ požadavku:(*)
  Typ požadavku je povinná položka
 2. Jméno, příjmení(*)
  Jméno a příjmení poptávajícího je povinná položka !
 3. Telefon:(*)
  Povinná položka, může obsahovat pouze číselné znaky 0-9
 4. E-mail:(*)
  Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
 5. Název společnosti
  Povinná položka, vyplňte název společnosti
 6. Adresa(*)
  povinná položka, adresa může obsahovat pouze znaky: 0-9,a-z,A-Z
 7.  
 1. IČ:
 2. DIČ:
 3. Popis požadavku:(*)
  Specifikace Vaší objednávky je povinná položka.
 4. Bezpečnostní kód:
  Bezpečnostní kód:
    obnovitŠpatně zadaný kód
 5.