Požární ochrana (PO) - komplexní služby

Požární ochrana (PO) - komplexní služby

komplexní řešení problematiky požární ochrany v rozsahu od projektové činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb po prevenci a revizní činnost v požární ochraně

Povinnosti zaměstnavatele vyplývají z platné legislativy ČR pro oblast PO:

 • 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
 • Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb
 • Zákon ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – prováděcí právní předpis k zákonu o požární ochraně
 • Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro požární bezpečnost při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Prvním krokem k vybudování funkčního systému řízení požární ochrany ve firmě je provedení auditu. V rámci auditu se ověřuje plnění všech požadavků podle právních a ostatních předpisů k zajištění požární ochrany a na základě výstupů z auditu se navrhují opatření k nápravě zjištěných nedostatků. V rámci vstupního auditu jsou současně získány informace pro zpracování dokumentace PO.

Nabízíme

 • výkon odborně způsobilé osoby v PO dle požadavků a potřeb zákazníka
 • školení pracovníků z předpisů v oblasti PO – zaměstnanci, vedoucí zam., preventivní požární hlídky, preventista požární ochrany
 • poradenské služby ve všech oblastech prevence a represe požární ochrany
 • vypracování směrnice „stanovení organizace požární ochrany ve společnosti
 • vypracování a vedení dokumentace požární ochrany
 • kontrola zajištění jednotlivých pracovišť po stránce PO
 • vypracování dokumentace o začlenění společnosti do kategorií dle míry požárního nebezpečí
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • požární řád
 • vedení požární knihy
 • provádění preventivních požárních prohlídek
 • vypracování dokumentace zdolávání požáru

Objednávka
 1. Typ požadavku:(*)
  Typ požadavku je povinná položka
 2. Jméno, příjmení(*)
  Jméno a příjmení poptávajícího je povinná položka !
 3. Telefon:(*)
  Povinná položka, může obsahovat pouze číselné znaky 0-9
 4. E-mail:(*)
  Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
 5. Název společnosti
  Povinná položka, vyplňte název společnosti
 6. Adresa(*)
  povinná položka, adresa může obsahovat pouze znaky: 0-9,a-z,A-Z
 7.  
 1. IČ:
 2. DIČ:
 3. Popis požadavku:(*)
  Specifikace Vaší objednávky je povinná položka.
 4. Bezpečnostní kód:
  Bezpečnostní kód:
    obnovitŠpatně zadaný kód
 5.