Školení

Školení

oborná způsobilost k výkonu práce je základní kvalifikační požadavek zaměstnanců a je nedílnou součástí zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Zákonná školení je pro své zaměstnance povinen zajistit každý zaměstnavatel. Jsou rozdílná pro vedoucí pracovníky a pro zaměstnance.

Školení v oblasti BOZP

 • Předpis: zákoník práce (262/2006 Sb., NV č. 168/2002 Sb.)
 • Školitel: odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
 • Ověření: záznam o školení

Základní témata školení

Práva a povinnosti v BOZP, prevence rizik, zásady pro obsluhu elektrických a jiných zařízení, zásady bezpečné manipulace s břemeny, ergonomické zásady, bezpečnostní značení, zakázané práce, postup při pracovním úrazu ad.

Průměrná délka absolvování školení je cca 60 minut. Obsah lze v případě požadavku zákazníka doplnit či upravit

Školení první pomoci

 • Požadavky na školení první pomoci stanovuje zákoník práce (262/2006 Sb.)
 • Školení je povinen zajistit každý zaměstnavatel pro potřebný počet zaměstnanců stanovený ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

Základní témata školení

Seznámení se základními postupy laické první pomoci při záchraně života a základními postupy laické pomoci při úrazech a jiných náhlých změnách zdravotního stavu. Jeho součástí jsou kromě výkladu názorné animace a interaktivní simulace reálné situace při záchraně života. 

Cíle a priority první pomoci, bezpečnost, linka 155, zástava krvácení, postup při zástavě oběhu, resuscitace, pomoc při úrazech a jiných náhlých změnách zdravotního stavu.

Průměrná délka absolvování školení je cca 45 minut. Obsah lze v případě požadavku zákazníka doplnit či upravit.

Školení v oblasti PO

 • Předpis: zákoník práce nebo zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.) spolu s vyhláškou o požární prevenci (246/2001 Sb.)
 • Školitel: odborně způsobilá osoba v PO nebo technik PO
 • Ověření: záznam o školení

Základní témata školení

Práva a povinnosti v PO, dokumentace PO, zásady požární prevence, nejčastější příčiny požárů, postup hlášení a likvidace požáru, správné použití hasicích přístrojů a jiných zařízení PO, zásady evakuace v případě požáru, požárně-bezpečnostní značení ad.

V případě činností bez zvýšeného požárního nebezpečí platí obdobné požadavky jako u školení o BOZP.

Průměrná délka absolvování školení je cca 60 minut. Obsah lze v případě požadavku zákazníka doplnit či upravit.

Školení řidičů

 • Předpis: zákoník práce 262/2006 Sb., NV č. 168/2002 Sb.)
 • Školitel: OZO v prevenci rizik
 • Ověření: záznam o školení

Je určeno pro  řidiče referenty motorových vozidel do 3,5 t. Obsahuje stručný, srozumitelný a praktický výklad, související legislativu v aktuálním znění.

Základní témata školení

Zvláštní předpisy pro pracovní cesty, nová a problematická pravidla silničního provozu, postup při dopravní nehodě, zásady bezpečné a defenzivní jízdy, úsporná jízda, situace na silnicích.

Průměrná délka absolvování školení je cca 60 minut.

Školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků z předpisů EMS

Průměrná délka absolvování školení je cca 60 minut.

Ceník školení

Nabízíme zvýhodněný Souhrn výše uvedených školení – 5 témat (pro vedoucí zaměstnance i zaměstnance)
Počet zaměstnanců Souhrn školení (cena/zaměstnanec) Samostatné školení (cena/zaměstnanec)
1 – 50 450,- 150,-
51 – 100 350,- 120,-
101 – 500 250,- 100,-
501 – 1 000 200,- 80,-
Pozn.: Uvedené ceny neosahují sazbu DPH. Minimální jednorázová cena za školení pro jednu objednávku a organizaci činí 1 500,- Kč.

Objednávka
 1. Typ požadavku:(*)
  Typ požadavku je povinná položka
 2. Jméno, příjmení(*)
  Jméno a příjmení poptávajícího je povinná položka !
 3. Telefon:(*)
  Povinná položka, může obsahovat pouze číselné znaky 0-9
 4. E-mail:(*)
  Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
 5. Název společnosti
  Povinná položka, vyplňte název společnosti
 6. Adresa(*)
  povinná položka, adresa může obsahovat pouze znaky: 0-9,a-z,A-Z
 7.  
 1. IČ:
 2. DIČ:
 3. Popis požadavku:(*)
  Specifikace Vaší objednávky je povinná položka.
 4. Bezpečnostní kód:
  Bezpečnostní kód:
    obnovitŠpatně zadaný kód
 5.