O nás

sidlo-firmy-l

 • Nabízíme ucelenou řadu služeb pro komplexní zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),  požární ochrany (PO)  a environmentálního systému (EMS) v organizacích.
 • Při poskytování služeb vycházíme z platné legislativy a mezinárodních standardů (ISO, OHSAS).
 • Usilujeme o maximální využití výhod moderních informačních technologií v podobě vlastních evidenčních, informačních a vzdělávacích systémů.
 • Přinášíme tak komplexní zastřešení problematiky BOZP, PO a ŽP formou OUTSOURCINGU i řešení dílčích úkolů v prevenci rizik, školení a vzdělávání, kontrolní činnosti, zdravotní péči, smluvních vztazích, péči o technická zařízení.
Naše společnost má teritoriální zastoupení, proto jsme schopni v relativně krátké době reagovat na požadavky zákazníků po celé ČR.
 • Zaměstnanci  společnosti jsou na vysoké  odborné úrovni a to i díky tomu, že se pravidelně účastní přednášek, kurzů a školení zaměřených na oblast bezpečnosti práce a požární ochrany, čímž stále rozvíjejí své vědomosti a zkušenosti.
 • Naše společnost má vlastní databázi platných legislativních předpisů a norem ve vztahu k oblasti BOZP, PO a ŽP, která  je pravidelně   aktualizována v souladu  s vydanými sbírkami zákonů  a  věstníky  úřadu  pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 • Pro  nepředvídatelné  situace je naše společnost pojištěna. Společnost je připravená uhradit objednateli škody vzniklé v případě zanedbání, či jiným chybným plněním zákonných povinností.
 • Naše společnost se může pochlubit širokým spektrem zkušeností získaných činností v nejrůznějších odvětvích (plynárenství, školství, administrativa, kultura, obchod, stavebnictví, autodoprava a opravárenství, chemický průmysl a těžká strojírenská odvětví, farmacie).
 • Sledujeme  trendy BOZP, PO a ŽP v návaznosti na legislativu EU a v návaznosti na aktualizované předpisy ČÚBP, včetně zkušeností s certifikací statutu „Bezpečný podnik“, „ OHSAS 18001“ a „ ISO EMS 14001“.

Školení na míru

 • Na přání Vám vytvoříme školení na míru

Objednávka

Adresa

con address Martinovská 3151/73
     CZ 72300 Ostrava Martinov
con tel.png +420 602 572 922
con tel.png +420 602 527 412
emailButton Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bankovní spojení

 • ČSOB, a.s. Ostrava
 • Hollarova 5
 • č.ú.: 219658181/0300

Obchodní rejstřík

Firma je zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 30911
IČ: 27834786
DIČ: CZ27834786